TCI: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

26/11/2020 | Tin tức VSD
Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 17/12/2020 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 13/01/2021...
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
Mã chứng khoán: TCI
Mã ISIN: VN000000TCI3
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: UpCOM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2020
Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Mã trong nước đợt phát hành quyền mua: MIRTCI201
- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRTCI2016
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 17/12/2020 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 13/01/2021)
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 14.400.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 100 quyền mua được mua thêm 40 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phần cổ đông được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lẻ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác.
+ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 1.002 cổ phần. Số cổ phần A được mua như sau: (1.002 x 40): 100 = 400,8 làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được mua 400 cổ phần, 0,8 cổ phần ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+  Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 31/12/2020
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 08/01/2021.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công – Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
+ Số TK: 119.10000.466800.
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – CN NKKN
- Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 11/12/2020
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA
MÃ CHỨNG KHOÁN TCI
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2020
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: 11/12/2020
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 31/12/2020
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 08/01/2021
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: 12/01/2021
 - Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
+ Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh-Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nguồn tin: VSD

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây