Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Phụng là người có liên quan với Bà Hồ Thị Kim Hoàng, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An

05/09/2018 | Tin từ SSC
Ngày 5/8/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Phụng (Địa chỉ: 48/18 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2, Thị xã Tân An, Long An) là người có liên quan với Bà Hồ Thị Kim Hoàng, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An, cụ thể như sau:
               Căn cứ kết quả giám sát giao dịch của SGDCK Tp.HCM cho thấy: trong thời gian từ ngày 24/3/2009 đến ngày 7/5/2009, ông Nguyễn Văn Phụng là người có liên quan (chồng) với Bà Hồ Thị Kim Hoàng, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (MCK: LAF) đã thực hiện mua 7.000 cổ phiếu LAF và bán 22.010 cổ phiếu LAF nhưng không báo cáo UBCKNN, SGDCK Tp.HCM, vi quy định tại Điểm 4.1 Mục 4 Phần IV của Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 
                Xét tính chất và mức độ vi phạm:
 
                Phạt tiền 10.000.000 đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.      
 
                Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây