Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hòa Bình

05/09/2018 | Tin từ SSC
Ngày 23/06/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra Quyết định số 372/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hòa Bình (Địa chỉ: 346-350 đường số 7, phường Tân Tạo, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:
- Trong tháng 5/2008, CTCP Hòa Bình đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN và phân phối chứng khoán không đúng quy định, vi phạm quy định tại Điều 13 và Điều 21 Luật Chứng khoán;
- Trong tháng 10/2008, CTCP Hòa Bình đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhưng không báo cáo UBCKNN và không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng là vi phạm quy định tại điểm 6.1 Khoản 6 Mục IV Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm của công ty đại chúng;
         Xét tính chất và mức độ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hòa Bình như sau:
 a. Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
          b. Phạt tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
c. Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 
Tổng cộng mức phạt là 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).
 
         Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây