Xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Lilama 5

05/09/2018 | Tin từ SSC
Ngày 26/5/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Lilama 5, cụ thể như sau:
Căn cứ hồ sơ phát hành cổ phiếu và văn bản số 169/TC-KT ngày 12/5/2009, giải trình về quá trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Lilama 5 cho thấy:
                - Trong thời gian từ tháng 5-6/2007, Công ty Cổ phần Lilama 5 đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN và phân phối chứng khoán không đúng quy định, vi phạm quy định tại Điều 13 và Điều 21 Luật Chứng khoán;
                 - Công ty Cổ phần Lilama 5 thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty nhưng không báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện phát hành, vi phạm quy định tại Điểm 6.1 Khoản 6 Mục IV Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.
                  Xét tính chất và mức độ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Lilama 5, như sau:
                  - Phạt tiền 30.000.000 đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP;
                   - Phạt tiền 5.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP;
 
                    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây