Ban Kiểm Soát

Portrait 31 web

Ông LÊ NGỌC HÙNG

  • Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Ông Lê Ngọc Hùng từng nhiều năm công tác trong thị trường tài chính Việt Nam và đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các phòng tư vấn đầu tư, kế hoạch của các công ty chứng khoán và doanh nghiệp. Năm 2018 ông Hùng hợp tác với TCSC và giữ chức vụ Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư.

Ông Ngọc Hùng là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/Tài chính, Trường Columbia Southern University.
Portrait 26 web

Bà ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

  • Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Bà Thu Sương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nguồn vốn và trợ lý Hội đồng quản trị, giám đốc nội vụ tại ngân hàng và các doanh nghiệp. Bà Sương đang phụ trách mảng Hành chính - Nhân sự và quản trị công ty.

Bà Thu Sương là Thạc sĩ Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Portrait 24 web

ÔNG NGUYỄN THANH TỊNH

  • Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Thanh Tịnh là cán bộ từng công tác lâu năm tại TCSC, nhiều năm giữ chức Trưởng phòng, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin.

Ông Tịnh tốt nghiệp trường Đại học Khoa học tự nhiên chuyên ngành Công nghệ thông tin.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second