Board of Management

trinh tan luc

Ông NGUYỄN ĐỨC HIẾU

  • Chức vụ: Tổng Giám đốc
  • Quá trình công tác

Ông Nguyễn Đức Hiếu có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc ở các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư tại Việt Nam như ACBS, SSI, SSIAM. Ông Hiếu cũng từng đảm nhận vị trí Phó Giám đốc của Saigon 3 Capital và từ giữa tháng 12 năm 2018 Ông đã được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của TCSC.

Ông Hiếu tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Quốc Dân chuyên ngành Kiểm toán và lấy bằng Thạc sỹ Tài chính tại Berlin School of Economics and Law.

trinh tan luc

Ông TRỊNH TẤN LỰC

  • Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
  • Quá trình công tác

Ông Lực là người đồng hành cùng TCSC từ những ngày đầu thành lập. Với hơn 10 năm làm việc tại TCSC ở nhiều vị trí trọng yếu khác nhau như Giám đốc pháp chế, Giám đốc quản lý rủi ro, …, ông Lực đã được bổ nhiệm cương vị Tổng Giám đốc của TCSC từ giữa năm 2017, tiếp theo đó được bổ nhiệm giữ chức danh Giám Đốc Điều Hành từ tháng giữa 12 năm 2018 và từ ngày 03/02/2020, Ông được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ông Lực tốt nghiệp cử nhân Quản lý công nghiệp Đại Học Bách Khoa TP.HCM, Cử nhân Luật Kinh tế và có học vị Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng tại Đại Học Mở TP.HCM.

Portrait 11 web

Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

  • Chức vụ: Kế toán trưởng
  • Quá trình công tác

Bà Thảo hiện đang đảm nhận vị trí Kế toán trưởng của Saigon 3 Capital, từ cuối tháng 06 năm 2018 đã được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài Chính của TCSC và tiếp theo kể từ ngày 01/06/2022, Bà được bố trí giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Bà Thảo tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán kiểm toán và có bằng thạc sĩ kinh tế - trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Kế toán trưởng và CFO tại Trường Doanh Nhân PACE.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second