Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

06/03/2020 | Tin TCSC
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
- Tên tổ chức phát hành:     Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
- Tên giao dịch (rút gọn):     Công ty chứng khoán Thành Công
- Trụ sở chính:                        Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại:                            (028) 38 27 05 27    Fax: (028) 38 21 80 10

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:
- Tên chứng khoán:     Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
- Loại chứng khoán:     Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:                    10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng:    26/03/2020

1. Lý do và mục đích
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể
- Tỷ lệ thực hiện:             Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến:     Ngày 18/04/2020 (Chi tiết sẽ thông báo trong thư mời họp) 
- Địa điểm:                    Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
- Nội dung họp dự kiến:
+ Thông qua Báo cáo tài chính 2019; Báo cáo của HĐQT 2019; Báo của BKS 2019; Kế hoạch kinh doanh 2020; Thù lao HĐQT&BKS năm 2019&2020; Tỉ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Quý cổ đông cũng có thể tham khảo Tài liệu liên quan trên Website Công ty theo địa chỉ: https://www.tcsc.vn (Về TCSC/TCSC/Quan hệ cổ đông/Họp đại hội cổ đông).

Trân trọng thông báo.
TCSC

Tải thông báo tại đây.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây