Thông báo Chào mua công khai cổ phiếu BBT

09/10/2020 | Tin TCSC
Thông báo Chào mua công khai cổ phiếu BBT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU BBT
- Căn cứ Hợp đồng Đại lý Chào mua công khai cổ phiếu BBT giữa Công ty TNHH Sài Gòn 3 Capital và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.
- Căn cứ công văn số 6002/UBCK-QLCB ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công xin thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu BBT như sau:

I.       Thông tin về tổ chức chào mua công khai: 
1.      Tên giao dịch: Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital
2.      Vốn điều lệ: 690.000.000.000 (Sáu trăm chín mươi tỷ) đồng
3.      Địa chỉ trụ sở chính: 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4.      Nơi mở tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
5.      Số tài khoản chứng khoán: 085C006468
II.      Thông tin về đợt chào mua công khai
1.      Tên cổ phiếu được chào mua công khai: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
2.      Mã chứng khoán: BBT
3.      Loại cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.
4.      Số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại công ty mục tiêu: 3.285.159 cổ phiếu, tương đương 33,52% tổng số lượng cổ phiếu BBT đang lưu hành (trong đó Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 2.351.359 cổ phiếu BBT tương đương 23,99% số lượng cổ phiếu đang lưu hành và Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công nắm giữ 933.800 cổ phiếu BBT tương đương 9,53% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
5.      Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 1.712.841 cổ phiếu, chiếm 17,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của BBT.
6.      Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện chào mua: 41,47% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của BBT.
7.      Giá chào mua: 19.100 đồng/cổ phiếu (Mười chín nghìn một trăm đồng một cổ phiếu)
8.      Phương thức thực hiện giao dịch chào mua: Giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
9.     Thời gian đăng ký chào mua: Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 12/11/2020
10.    Đối tượng chào mua: Cổ đông sở hữu cổ phiếu BBT được tự do chuyển nhượng.
III.     Thủ tục đăng ký bán cổ phiếu: xem chi tiết tại “Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai”.
IV.     Đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC)
  • Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (+84 28) 3827 0527 – Ext: 8800
  • Website: www.tcsc.vn 
  V.   Cổ đông có nhu cầu bán sẽ điền vào “Giấy đăng ký bán cổ phiếu BBT” và gửi về TCSC trước 16:00 ngày 12/11/2020.

-------------------------------
Thông tin chi tiết và thủ tục đăng ký bán/huỷ bán vui lòng xem Tài liệu đính kèm;

1. Bản CBTT của SG3 Capital
2. Công văn chấp thuận CMCK của SSC
3. Hướng dẫn thủ tục CMCK
   3.1. Giấy đăng ký bán BBT
   3.2. Giấy hủy đăng ký bán BBT

4. Thông báo của Đại lý chào mua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây