|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Giới Thiệu Sơ Lược » Hội Đồng Quản Trị
 
 
ÔNG CHAIPATR SRIVISARVACHA
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chuyên môn: Thạc sỹ tài chính (Đại học Illinois Benedictine)
Quá trình công tác:
Hiện tại:2004 - 4/2009:
8/2003 - 7/2008:

2003 - 2007:
2001 - 4/2007:
1999 - 2003:
1999:
1995 - 1999:

1993 - 1995:
1991 - 1995:

1989 - 1991:
1988 - 1989:
1985 - 1988:
Chủ tịch Hội đồng quản trị TCSC
Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành, Công ty đại chúng chứng khoán     Seamico
Giám đốc (Độc lập) và Ủy ban Kiểm toán, tập đoàn đại chúng Brooker
Giám đốc kiêm Thư ký, Quỹ tài trợ Srivisarvacha
Giám đốc, Hiệp hội Phát triển Cộng đồng và Dân số (PDA)
Giám đốc (Độc lập), Công ty trách nhiệm hữu hạn CapMaxx
Giám đốc Điều hành, Công ty trách nhiệm hữu hạn Faces
Giám đốc (Độc lập), Công ty đại chúng thép G
Hiệu trưởng, Trường Quốc tế Mới của Thái Lan
(Liên kết với Liên hiệp Quốc)
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông EQHO
Giám đốc Điều hành (Độc lập) kiêm Ủy ban Kiểm toán, Ngân hàng Thanachart
Giám đốc Điều hành (Độc lập), Công ty đại chúng Tài sản Thái Binh Dương
Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành, Ngân hàng Krung Thai
Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Ngân hàng Đầu tư Thái Lan, Salomon Smith Barney
Phó Giám đốc Điều hành, Công ty chứng khoán và tài chính Premier
Giám đốc, Trưởng bộ phận Ngân hàng Đầu tư Thái Lan, Ngân hàng Swiss / SBC Warburg
Giám đốc, Ngân hàng tư Thái Lan, Ngân hàng Lloyds
Giám đốc, Bộ phận Ngân hàng đầu tư, Phatra Thanakit
Nhân viên phát triển kinh doanh, Tập đoàn Tài chính Công nghiệp Thái Lan
 
 
 
 
 
ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Chuyên môn: Thạc sỹ  Quản trị chiến lược (Cao học Việt - Bỉ)
                         Cử Công nghệ thông tin (Đại học mở bán công)
                         Cử nhân cơ khí Ô tô (Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM)
Quá trình công tác:
3/2013 - Hiện tại:
6/2010 - 3/2013:
01/2010 - hiện tại:

10/2008 -
12/2009:
2007
– 2008:
2005 - 2007:

2002 - 2005:
1997 - 2002:
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị TCSC
Thành viên Hội đồng quản trị TCSC
Giám đốc chiến lược Công ty CP Dệt may - ĐT - TM Thành Công
Giám đốc Công nghệ thông tin Công ty CP Dệt may - ĐT-TM Thành Công
Giám đốc Công nghệ thông tin Công ty CP Chứng khoán Toàn Cầu
Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
Chuyên viên Công nghệ thông tin Công ty LD Coats Phong Phú
Trưởng phòng tính cước Trung tâm Internet Sài Gòn
 
 
 
 
DUANGRAT WATANAPONGCHAT
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị TCSC
Chuyên môn: Cử nhân và Thạc sĩ Kế toán (Đại học Thammasat)
                         Cử nhân Luật (Đại học Sukhothaithammathirach)
Quá trình công tác:
7/2009 - Hiện tại:
1994 - Hiện tại:

1992 –1993:

1991:

1989-1990:


1983 –1988:


1982:
1979 –1982:
Thành viên Hội đồng quản trị TCSC
Phó Giám đốc Điều hành kiêm trưởng Bộ phận Hành Chính, Công ty đại chúng chứng khoán Seamico.
SVP – Kế toán & Tài chính & SVP – Hoạt động tài chính Tài chính GCN and Chứng khoán GCN Tài chính và Chứng khoán
Kiểm soát tài chính, Công ty đại chúng chứng khoán Seamico Dịch vụ tư vấn tài chính
Quản lý-Kiểm soát tài chính, (Citibank, Tập đoàn tài chính Citicorp, Câu lạc bộ Diners (Tập đoàn Phục vụ Người tiêu dùng) Ngân hàng, Tài chính, Tín dụng (Công ty đa quốc gia)
Trưởng Bộ phận Kế toán chi tiêu kiêm Trưởng Bộ phận Ngân sách và Kế hoạch, Data General (Thái Lan)Sản xuất máy tính (Công ty đa quốc gia)
Kiểm toán EDP, Ngân hàng Thái LandNgân hàng Trung Tâm
Kiểm toán nội bộ, Siam Motor Giao dịch, Sản xuất và Dịch vụ
 
 
 
 
 
BÀ KITTIVALAI CHAROENSOMBUT-AMORN
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị TCSC
Chuyên môn: Cử nhân toán
Quá trình công tác:
7/2009– Hiện tại 
2006 - Hiện tại:
2004 – 2006
1997 – 2004
1989 -1997
1981-1989
Thành viên Hội đồng quản trị TCSC
Cổ đông chính của Công ty TNHH Advance Finance, Tư vấn tài chính độc lập.
TGĐ của Công ty TNHH Advance Finance.
Giám đốc điều hành & GĐ vùng Thailand của Lehman Brother Inc.
Phó GĐ điều hành - Công ty đại chúng Finance One
Chuyên viên kế toán cao cấp
TISCO (Công ty chứng khoán & đầu tư Thái Lan)
 
 
 
 
 
 
Chức vụ
Chuyên môn:
                     
                         
Quá trình công tác
 
 
 
 
Ông SUK MIN SUK
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản Trị TCSC
Chuyên môn: Cử nhân QTKD - Đại học quốc gia Seoul
    Cử nhân Kinh tế - Đại học Seoul 
Quá trình công tác:
 3/2013 - Hiện tại
12/2003  - 12/2012
Thành viên Hội đồng quản Trị TCSC
Giám đốc BP đầu tư chiến lược - Eland World Co., Ltd.
 
 
 
 
BÀ HUỲNH THỊ THU SA
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị TCSC
Chuyên môn: Cử nhân luật
Quá trình công tác:
22/04/2011-hiện tại
01/2011-hiện tại

7/2009 - hiện tại
12/2008 - 1/2011
3/2007 - 12/2008
11/2004 - 3/2007
Thành viên Hội đồng quản trị TCSC
Trưởng bộ phận pháp chế – Phòng Đầu tư chiến lược Cty CP Dệt May ĐT-TM Thành Công.
Thư ký Công ty CP Dệt May ĐT-TM Thành Công
Trưởng Phòng Hành Chánh Công ty CP Dệt May ĐT-TM Thành Công
Chuyên viên pháp chế Công ty CP Dệt May ĐT-TM Thành Công
Nhân viên pháp chế Công ty cp Dệt May ĐT-TM Thành Công