|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Giới Thiệu Sơ Lược » Ban Kiểm Soát
 
 
Bà NGUYỄN MINH HẢO
Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Chuyên môn: Thạc sỹ QTKD (Tài chính - Đại học Nam Columbia)
Quá trình công tác:
24/3/2014  Hiện tại
6/2010
 – 24/3/2014
3/2010 
– Hiện tại
6/2009 – 2/2010:
5/1995 – 5/2009:
Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPCK Thành Công
Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPCK Thành Công
Kế toán trưởng Công ty Dệt May ĐT-TM Thành Công
Trưởng phòng đầu tư Công ty Dệt May ĐT-TM Thành Công
Kế toán trưởng Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn
 
 
 
 
 
Bà NGUYỄN THỊ KIỀU YẾN
Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Kế toán)
Quá trình công tác:
24/3/2014  Hiện tại
2008 
 24/3/2014
10/2005 – Hiện tại
:
5/1999 – 9/2005:
9/1996 – 4/1999:
3/1982 – 8/1996:
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPCK Thành Công
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPCK Thành Công 
Phó Ban Kế toán Tài chính, Công ty Dệt May Thành Công
Nhân viên Kế toán giá thành, Công ty Dệt May Thành Công
Nhân viên Lao động, Công ty Dệt May Thành Công.
Nhân viên Lao động tiền lương, Nhà máy cơ khí SILICO
 
 

 
 
 
Bà TRẦN THÙY GIANG
Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công - Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
                  Cử nhân Thương mại, Chuyên nghành Kế toán  - Đại học Macquarie Sydney 
Quá trình công tác:
03/2016 - Hiện tại
2014 - Hiện tại
2012 - 2013

2007 - 2011
2006 - 2007
2005 - 2006
2004 - 2005
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPCK Thành Công
Phó Giám đốc cấp cao - Công ty chứng khoán KT Zmico
Cố vấn cao cấp - Công ty Chứng khoán Vina
Giám đốc - Công ty tư vấn và đầu tư Trí Việt
Chuyên viên cấp cao - Công ty chứng khoán Mê Kông
Phó Giám đốc - Công ty TNHH Bất động sản Quang Thuy
Chuyên viên - Công ty chứng khoán BIDV