|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Thông Báo Nghỉ
TCSC sẽ nghỉ Tết Dương lịch từ Thứ 7 (30/12/2017) đến ngày Thứ 2 (01/01/2018) và sẽ làm việc bình thường trở lại vào ngày Thứ 3 (02/01/2018). Kính chúc Quý Khách hàng và Gia đình một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, Năm mới 2018 Bình An, Hạnh phúc, Sức khỏe và Thành công / TCSC will be closed from Saturday, 30 December 2017 to Monday, 01 January 2018 for New Year celebration. We will resume normal business hours on Tuesday, 02 January 2018. Wish you and your family a Happy New Year.

TCSC sẽ nghỉ Tết Dương lịch từ Thứ 7 (30/12/2017) đến ngày Thứ 2 (01/01/2018) và sẽ làm việc bình thường trở lại vào ngày Thứ 3 (02/01/2018). Kính chúc Quý Khách hàng và Gia đình một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, Năm mới 2018 Bình An, Hạnh phúc, Sức khỏe và Thành công / TCSC will be closed from Saturday, 30 December 2017 to Monday, 01 January 2018 for New Year celebration. We will resume normal business hours on Tuesday, 02 January 2018. Wish you and your family a Happy New Year.