|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Thị Trường Chứng Khoán
Thông báo gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
(24/4/2018 10:30, Số lượt xem: 23)
Để có thời gian chuẩn bị chu đáo, TCSC thông báo gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017, thời gian họp dự kiến chậm nhất là đến ngày 30/06/2018. Trân trọng.
 
Thông báo Lịch nghỉ lễ tháng 4 và tháng 5 năm 2018
(24/4/2018 09:34, Số lượt xem: 17)
 
Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch 2018
(28/12/2017 15:10, Số lượt xem: 167)
 
Thay đổi Người đại diện theo pháp luật
(7/9/2017 15:16, Số lượt xem: 243)
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công công bố thông tin Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty:
 
Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động
(7/9/2017 09:29, Số lượt xem: 268)
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC-UBCK ký ngày 05/09/2017.
 
Kết luận thanh tra thuế
(28/8/2017 14:43, Số lượt xem: 243)
Kết luận Thanh tra thuế số 995/KL-CT của Cục thuế TP.HCM về việc Công ty vi phạm pháp luật về thuế.
 
Vốn góp của chủ sở hữu bị giảm từ 10% trở lên tại báo cáo tài chính bán niên 2017 được soát xét.
(14/8/2017 16:49, Số lượt xem: 255)
 
Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc
(24/7/2017 17:10, Số lượt xem: 335)
Căn cứ Nghị quyết số 03 & 04/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/07/2017, theo đó, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trương Gia Bảo từ ngày 01/08/2017 và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Tấn Lực từ ngày 01/08/2017.
 
Ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2017
(7/7/2017 16:03, Số lượt xem: 275)
Ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.
 
Bổ nhiệm Giám đốc tài chính
(4/8/2016 16:54, Số lượt xem: 570)
Căn cứ Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/08/2016, theo đó bổ nhiệm Ông Trần Như Tùng giữ vị trí Giám đốc tài chính Công ty.
 

Hỗ trợ tìm kiếm
Từ ngày:  Click to show calendar Đến ngày:  Click to show calendar
Mã CK Từ khoá  
Tìm trong: