|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý 1/2018
(16/4/2018 14:15, Số lượt xem: 32)
 
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 bị lỗ
(1/3/2018 10:47, Số lượt xem: 60)
 
Báo cáo tài chính đã kiểm toán - năm 2017
(1/3/2018 08:57, Số lượt xem: 66)
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte.
 
Báo cáo tài chính Quý 4/2017
(16/1/2018 08:16, Số lượt xem: 94)
 
Báo cáo tài chính Quý 3/2017
(17/10/2017 15:53, Số lượt xem: 231)
 
Giải trình LNST biến động 10% tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.
(14/8/2017 16:44, Số lượt xem: 287)
 
Báo cáo tài chính đã soát xét - 6 tháng đầu năm 2017
(14/8/2017 14:29, Số lượt xem: 272)
 
Báo cáo tài chính Quý 2/2017
(17/7/2017 15:56, Số lượt xem: 318)
 
Báo cáo tài chính Quý 1/2017
(17/4/2017 13:51, Số lượt xem: 395)
 
Báo cáo tài chính đã kiểm toán - năm 2016
(29/3/2017 13:31, Số lượt xem: 462)
 

Hỗ trợ tìm kiếm
Từ ngày:  Click to show calendar Đến ngày:  Click to show calendar
Mã CK Từ khoá  
Tìm trong: