|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Cam Kết
TCSC sẵn sàng cam kết đem lại thành công bằng việc tuân thủ các nguyên lý:
 Tâm huyết và trân trọng giá trị đầu tư của khách hàng;
 Tận tâm trong mọi hoạt động và dịch vụ của công ty;
 Tuyển chọn và đãi ngộ những nhân sự tài năng;
 Khuyến khích và đánh giá cao năng lực chủ động sáng tạo của nhân viên;
 Tuân thủ khắt khe các chuẩn mực đạo đức kinh doanh trên mọi phương diện;
 Tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng.