|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Đội ngũ thông tin thị trường
Nhằm hỗ trợ khách hàng ra quyết định đầu tư khôn ngoan, chúng tôi vinh hạnh được cung cấp cho khách hàng trọn gói thông tin thị trường thông qua kênh website của chúng tôi tại các mục sau:
  • Mục Tổng quan thị trường mang đến cho bạn một cái nhìn về thông tin thị trường đến từ nhiều nguồn tin khác nhau và các thông báo liên quan đến chứng khoán do cơ quan quản lý thị trường phát hành.
  • Mục Thông tin Chứng khoán là nơi bạn tìm kiếm công cụ nợ và công cụ vốn, hỗ trợ bạn một cách hiệu quả trong cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Nhận thức rằng kiến thức về luật pháp luôn cần thiết trong thị trường chứng khoán, chúng tôi cung cấp cho khách hàng mục Văn bản pháp luật với rất nhiều văn bản quan trọng về tài chính, chứng khoán, đầu tư…
Để đáp ứng tất cả yêu cầu, chúng tôi đang nỗ lực tăng cường chất lượng và tốc độ cung cấp thông tin trên cơ sở thời gian thực. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng “Không vì chúng tôi. Tất cả vì bạn”. Sự hài lòng của khách hàng là niềm vui của chúng tôi.