|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Đội Ngũ Ngân Hàng
Lời giới thiệu
Nghiệp vụ Ngân hàng - Đầu tư cung cấp cho những khách hàng tổ chức của TCSC toàn bộ các mảng liên quan đến các hoạt động tài chính doanh nghiệp. TCSC cung cấp cho khách hàng với những nhận định chuyên môn, những giải pháp đột phá, những tiến trình hoàn hảo và tầm nhìn bao quát trên thị trường thế giới.

Dịch vụ đầu tư và tư vấn tài chính TCSC được xây dựng trên ba nguyên tắc cơ bản, nơi được hỗ trợ bởi những liên kết bền vững và chặt chẽ: bộ phận tài chính, bộ phận pháp lý và những tập đoàn tài trợ tài chính toàn cầu. Bộ phận đầu tư và tư vấn tài chính của TCSC là một thành viên trong liên minh mà những thành viên của liên minh này hiện đang có tại Mỹ, Anh, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Nhật Bản, Hồng Kông và Thái Lan. Là thành viên của liên minh nêu trên, chúng tôi là một phần trong các tổ chức tài chính an toàn và đảm bảo tuyệt đối trên thế giới. Mỗi khi những khách hàng yêu cầu trong việc đầu tư ngân hàng, huy động vốn, sử dụng nợ hoặc kinh doanh ngoại hối, chúng tôi có đầy đủ ưu thế và kinh nghiệm nghiên cứu ngành nghề và thế mạnh quốc tế. Mỗi ngày, chúng tôi sử dụng tin tức, nghiên cứu thị trường và mạng lưới toàn cầu của mình để hỗ trợ khách hàng nắm bắt những cơ hội đầu tư và quản lý rủi ro.

Là một nhà cung cấp dịch vụ Ngân hàng đầu tư hàng đầu, TCSC đáp ứng những nhu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp một diễn đàn mang tầm quốc tế kết hợp với những tư vấn thông minh và trung thực. Chúng tôi quan niệm rằng sự thành công trong dài hạn của TCSC là lời cam kết luôn đặt sự quan tâm của khách hàng lên hàng đầu. Bất kể là việc nâng vốn để đạt được những mục tiêu tăng trưởng hay kết hợp với các đối tác kinh doanh chiến lược, TCSC cung cấp dịch vụ tư vấn Mua bán – Sáp nhập, các dịch vụ tư vấn trên thị trường vốn, môi giới độc lập, tái cấu trúc cũng như một nền tảng cơ bản về nghiên cứu rủi ro với quy mô và tiềm lực không hạn chế.

Thành viên bộ phận Ngân hàng – Đầu tư

  1. Ông Bùi Quang Anh Vũ – Trưởng bộ phận
  2. Ông Nguyễn Văn Toàn
  3. Bà Nguyễn Thu Trang
  4. Bà Lê Thị Quỳnh Yên
  5. Ông Lương Minh Tuấn
  6. Bà Trần Thị Quỳnh Như