|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Đội ngũ SOP và tuân thủ
Bộ phận SOP và Giám sát tuân thủ
Bộ phận SOP và Giám sát tuân thủ có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ công ty nào đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán. Là một bộ phận không thể thiếu, góp phần tạo nên sự thành công và vững mạnh cho Chứng khoán Thành Công.

Chúng tôi luôn đưa ra được những quy trình chuẩn mực để hướng dẫn giao dịch cho nhà đầu tư cũng như việc tuân thủ các nghiệp vụ của nhân viên công ty. Ngoài ra, chúng tôi có trách nhiệm là cầu nối giữa TCSC với các cổ đông.

Chúng tôi không ngừng cải tiến, chỉnh sửa và bổ sung các quy trình nghiệp vụ để ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn với quy định và luật pháp hiện hành.

Bộ phận của chúng tôi gồm những chức năng chính sau:

Quan hệ cổ đông

Xây dựng các quy trình làm việc