|  |  |
TCSC sẽ nghỉ 01 ngày Giỗ tổ Hùng Vương vào Thứ 4 (25/04/2018). Ngày Thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động, TCSC cũng sẽ nghỉ làm việc trong 02 ngày, vào Thứ 2 (30/04/2018) và Thứ 3 (01/05/2018). Kính chúc Quý Khách và Gia đình kỳ nghỉ lễ vui vẻ / TCSC will be closed for Hung Kings’ Commemorations on Wednesday, 25 April 2018. For upcoming Vietnam’s Reunification Day and the International Labor Day, we will also be closed on Monday, 30 April 2018 and Tuesday, 1 May 2018.
Tin Mới
  VIC và VRE ‘khởi nghĩa’, thị trường...
    (24/4/2018 13:15 - Bình An - NDH )
  Tháng tồi tệ nhất 2 năm của chứng...
    (24/4/2018 13:01 - Lâm Ngọc/Theo Bloomberg...)
  ĐHĐCĐ Ninh Vân Bay: Nhóm cổ đông...
    (24/4/2018 10:50 - Lê Hải -NDH )
  Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam...
    (24/4/2018 10:24 - Bình An - NDH )
  S&P 500 có đợt điều chỉnh dài nhất...
    (24/4/2018 10:18 - Lâm Ngọc/Theo Market...)
  Lực cầu bắt đáy tăng mạnh sau khi...
    (24/4/2018 10:17 - Bình An - NDH )