|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Giới Thiệu Sơ Lược » DS NV hành nghề CK
STT Họ tên Số CCHN Loại giấy phép hành nghề
1 TRẦN THỊ THU NGA 01247/PTTC PTTC
2 LÊ THỊ BÉ THU 01152/PTTC PTTC
3 ĐẶNG THỊ HỒNG 00950/PTTC PTTC
4 TRỊNH TẤN LỰC 01076/PTTC PTTC
5 LÊ THỊ PHƯƠNG THÚY 00519/PTTC PTTC
6 TRẦN QUỐC HIỀN 001523/QLQ  QLQ
7 TRẦN THỊ THÚY LAN 002610/MGCK  MGCK
8 NGUYỄN THỊ NGỌC PHẤN 002297/PTTC PTTC
9 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 002986/MGCK MGCK
10 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG 01056/PTTC  PTTC
11 BÙI THẾ NGHIỆP 00293/QLQ QLQ
12 NGUYỄN THỊ HƯỜNG  002153/PTTC  PTTC
 13 PHẠM THỊ KIM ANH   001016/QLQ  QLQ