|  |  |
RSS
RSS là gì?
RSS (Really Simple Syndication) là một chuẩn tựa XML dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web (ví dụ như các tiêu đề tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt
Tin tức TCSC ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/TCSC-News.rss )
Kinh nghiệm đầu tư ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Investor-Experience.rss )
Tin chứng khoán ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Securities.rss )
Tin kinh tế ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Economy.rss )
Điểm Nhấn CK ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Stock-tips.rss )
Chuyện CK ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Securities-Advices.rss )
Phát hành mới ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/New-Issuances.rss )
Lịch sự kiện ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Events.rss )
Shareholder Newsletter ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Shareholder-Newsletter.rss )
Phân tích ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Phân-tích.rss )
Phân tích ngày ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Phân-tích-ngày.rss )
Phân tích Công ty ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Phân-tích-Công-ty.rss )
Phân tích ngành ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Phân-tích-ngành.rss )
Phân tích nền kinh tế và thị trường ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Phân-tích-nền-kinh-tế-và-thị-trường.rss )
Quan hệ cổ đông ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Quan-hệ-cổ-đông.rss )
Điều lệ ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Điều-lệ.rss )
Báo cáo tài chính ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Báo-cáo-tài-chính.rss )
Quy chế quản trị nội bộ ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Quy-chế-quản-trị-nội-bộ.rss )
Họp Đại hội cổ đông ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Họp-Đại-hội-cổ-đông.rss )
Investor relationship ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Investor-relationship.rss )
The charter ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/The-charter.rss )
Financial statement ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Financial-statement.rss )
Internal governance procedure ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Internal-governance-procedure.rss )
General meeting shareholders ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/General-meeting-shareholders.rss )
Báo cáo thường niên ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Báo-cáo-thường-niên.rss )
Stocks watch ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Stocks-watch.rss )
Bất động sản ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Bất-động-sản.rss )
Tài chính Ngân hàng ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Tài-chính-Ngân-hàng.rss )
Hàng hóa ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Hàng-hóa.rss )
Real Estate ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Real-Estate.rss )
Finance - Bank ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Finance---Bank.rss )
Goods ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Goods.rss )
Báo cáo tình hình quản trị Công ty ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Báo-cáo-tình-hình-quản-trị-Công-ty.rss )
Báo cáo tỉ lệ vốn khả dụng ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Báo-cáo-tỉ-lệ-vốn-khả-dụng.rss )
Báo cáo ngành ( http://www.tcsc.vn/Rss/rss-vi/Báo-cáo-ngành.rss )
Sử dụng RSS như thế nào

Các ứng dụng phổ biến về việc cung cấp và sử dụng RSS bao gồm:

  • Sử dụng một chương trình Khai Thác Thông Tin (News Aggregator,News Spider) để thu thập, cập nhật và hiển thị các nguồn kênh tin dạng RSS
  • Kết hợp nguồn kênh tin RSS vào một nhật trình Web (weblogs)

News Aggregators (hay trình Khai Thác Thông Tin) sẽ tải xuống và hiển thị các nguồn kênh tin RSS cho bạn. Có một số các chương trình dạng này cho phép bạn download miễn phí. Các chương trình phổ biến gồm có : AmphetaDesk, NetNewsWire, và Radio Userland.

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS khác được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.