|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Tin TCSC
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM
(16/7/2018 13:52, Số lượt xem: 24)
Để thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công (TCSC) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, TCSC trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để phục vụ mục đích trên, chi tiết như sau:
 
Ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2018
(11/7/2018 14:05, Số lượt xem: 18)
Ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.
 
Thông báo trở thành cổ đông lớn của Bà Tô Mỹ Phấn
(26/6/2018 14:05, Số lượt xem: 46)
Bà Tô Mỹ Phấn thông báo trở thành cổ đông lớn.
 
Thông báo trở thành cổ đông lớn của Bà Lê Thị Thảo
(26/6/2018 14:03, Số lượt xem: 27)
Bà Lê Thị Thảo thông báo trở thành cổ đông lớn.
 
Thông báo trở thành cổ đông lớn của Ông Lê Anh Viên
(26/6/2018 14:01, Số lượt xem: 29)
Ông Lê Anh Viên thông báo trở thành cổ đông lớn.
 
Thông báo trở thành cổ đông lớn của Công ty CP TM DV Tư vấn đầu tư Sài Gòn 3
(26/6/2018 14:00, Số lượt xem: 44)
Công ty CP TM DV Tư vấn đầu tư Sài Gòn 3 thông báo trở thành cổ đông lớn.
 
Thông báo không còn là công ty liên kết của Công ty CP DM-ĐT-TM Thành Công
(26/6/2018 13:56, Số lượt xem: 33)
 
Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc tài chính
(22/6/2018 19:18, Số lượt xem: 49)
Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT và 07/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 06 năm 2018, theo đó:
 
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
(22/6/2018 15:18, Số lượt xem: 40)
 
Kế hoạch kinh doanh và Điều lệ chỉnh sửa
(22/6/2018 14:44, Số lượt xem: 34)
Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 06 năm 2018 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và điều lệ Công ty sửa đổi. Chi tiết như sau:
 

Hỗ trợ tìm kiếm
Từ ngày:  Click to show calendar Đến ngày:  Click to show calendar
Mã CK Từ khoá  
Tìm trong: