Ông Lực giữ cương vị Tổng Giám đốc Công ty từ đầu tháng 8/2017. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ TGĐ, Ông Lực đã trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau như chịu trách nhiệm quản lý các quy trình, quy chế, pháp chế, giám sát việc tuân thủ các quy định của các phòng ban trong Công ty. Trước khi gia nhập TCSC vào tháng 2/2008, Lực có 12 năm kinh nghiệm làm việc trong đó có 3 năm công tác tại Công ty Hualon Corporation Vietnam, 3 năm là Chuyên viên hệ thống quản lý chất lượng và Trưởng phòng Cơ lý xưởng nhuộm tại Công ty cổ phần dệt may Thành Công. Ông giữ vị trí Giám đốc Khối Pháp chế tuân thủ từ tháng 2/2008, đồng thời là Thư ký công ty từ tháng 5/2013 cho đến nay. Ông đã tốt nghiệp Cử nhân Quản lý công nghiệp tại Đại học Bách Khoa Tp. HCM, Cử nhân Luật Kinh tế tại Đại học Mở Tp. HCM và có học vị Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng tại Đại học Mở Tp. HCM.