|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Giới Thiệu Sơ Lược » Ban Kiểm Soát
 
 
Bà PHẠM VIẾT LAN ANH
Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Chuyên môn: Tài Chính (Trường Đại học Quốc Gia Singapore (NUS)
                        Tài Chính (Học viện CFA)
Quá trình công tác:
6/2018 - Hiện tại:
2018:
2017:
2011 -2016:
2009 - 2011:
2008 - 2009:
2007 - 2008:
Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP chứng khoánThành Công
Giám đốc đầu tư CTCP TMDV Tư vấn Đầu tư Sài Gòn 3
Quản lý đầu tư Maj Invest Vietnam
Quản lý đầu tư CTCP Quản lý Quỹ Bản Việt
Phó phòng phân tích CTCP Chứng khoán Bảo việt
Chuyên viên phân tích thị trường Thomson reuteurs, Singapore
Chuyên viên phân tích kinh doanh Ngân hàng Citibank Singapore
 
 
 
 
 
 
Bà TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG
Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Chuyên môn: Quản Lý Công Nghiệp (Đại học Bách Khoa TPHCM)
                         Quản lý Cao ốc VP & Căn hộ cho thuê (Trung tâm phát triển Khoa học kinh tế)
Quá trình công tác:
6/2018 - Hiện tại:
7/2008 - Hiện tại:
10/2005 - 6/20117
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP chứng khoánThành Công
Nhóm trưởng HC & Kinh doanh Công ty CP TM Bất động sản Sài Gòn 3
Nhóm Trưởng HC & Kinh doanh Công ty CP May Sài Gòn 3
 
 

 
 
 
ÔNG TẠ HOÀNG SƠN
Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính (Đại học Kinh tế TPHCM)
                         Chứng chỉ kế toán Mỹ (Đại học Kinh tế)
                         Chứng chỉ khóa KTT (Đại học Kinh tế)
                         Chứng chỉ C tiếng Anh (Đại học sư phạm)
                         CFO (PACE)
                         MMM (PACE)
Quá trình công tác:
6/2018 - Hiện tại:
2016 - Hiện tại:
2010 - 2016:
2003 - 2010:
2001 - 2002
1981 - 2000
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP chứng khoánThành Công
Giám đốc tài chánh Công ty CP May Sài Gòn 3
Giám đốc điều hành Công ty TNHH Finewines
Kế toán trưởng/Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dầu nhớt và Hóa chất VN
Kế toán trưởng Công ty Thép Việt BD
Kế toán trưởng Công ty Caric