|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Văn Hóa Công Ty
Làm việc theo đội - Công ty luôn tạo điều kiện để các cá nhân làm việc theo nhóm, kết quả đạt được của nhóm chính là thành quả của mỗi cá nhân. Sự đóng góp và hợp tác của từng thành viên sẽ tạo ra sức mạnh của cả Công ty.
 
Trao đổi thông tin, nâng cao kiến thức - Công ty luôn khuyến khích nhân viên chia sẻ các quan điểm, tìm kiếm thông tin, thu nhập những bí quyết tinh xảo nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác.
 
Tôn trọng giá trị nhân viên, trân trọng nhân tài - Công ty luôn xem con người là nguồn lực quý giá nhất. Vì thế, Công ty luôn tạo mọi điều kiện để nhân viên phát huy hết tiềm năng bản thân và tin tưởng giao phó những trọng trách cao hơn, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm mà nhân viên có thể đảm trách.
 
Trách nhiệm - Sự thành công của Công ty phụ thuộc vào việc thỏa mãn những quyền lợi hợp lý, đúng đắn của khách hàng và nhân viên. Điều này cần phải có sự hợp tác toàn tâm toàn ý của mọi thành viên trong Công ty..
 
Tính chuyên nghiệp trong công việc - Công ty luôn chú trọng đến sự hoàn thiện và nâng cao tính chuyên nghiệp của nhân viên nhằm đạt đến mục tiêu ổn định và phát triển bên vững.