|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Giới Thiệu Sơ Lược » Hội Đồng Quản Trị
 
 
ÔNG NGUYỄN ĐÔNG HẢI
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chuyên môn: Thạc sỹ tài chính (Đại học Carleton)
Quá trình công tác:
6/2018 - Hiện tại:
2016 - Hiện tại:
2010 - 2015:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Thành Công
Tổng giám đốc Công ty CP TMDV TV Đầu tư Sài Gòn 3
Giám đốc Quỹ Công ty CP QLQ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
 
 
 
 
 
ÔNG NGUYỄN ĐỨC HIẾU
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Chuyên môn: Thạc sỹ tài chính  (BERLIN SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW)
                        
Quá trình công tác:
6/2018 - Hiện tại:
2017 - Hiện tại:
2010 - 2016:
2006 - 2010:
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Thành Công
Phó giám đốc SG3 Capital
Phó giám đốc SSIAM
Trưởng bộ phận ACBS
 
 
 
 
 
ÔNG VÕ TRUNG CƯƠNG
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Chuyên môn: Cử nhân Tài chính   (Đại học Ngân hàng)
                        
Quá trình công tác:
6/2018 - Hiện tại:
1/2017 - Hiện tại:
2015 - 2016
2011 - 2015:
2007 - 2011:
2006 - 2007

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Thành Công
Tổng giám đốc Công ty May Da Sài Gòn
Phó giám đốc phụ trách đầu tư Công ty TNHH TM DV TV Đầu tư Sài gòn 3
Trưởng bộ phận đầu tư Công ty chứng khoán Thiên Việt
Trưởng bộ phận Trading của QUỹ - Công ty Quản lý Quỹ đầu tư CK Bản Việt
Chuyên viên môi giới  Công ty TNHH CK Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
 
 
 
 
ÔNG NGUYỄN QUỐC VIỆT
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Chuyên môn: Cử Nhân Tài chính - Kế toán (Đại học New South Wales)
Quá trình công tác:
6/2018 - Hiện tại 
2016 - Hiện tại:
2013 - 2016 :
2011 - 2013:
2007 - 2011:
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Thành Công
Tổng giám đốc Công ty CP May Sài Gòn 3
Tổng giám đốc Công ty CP Fideco
Trưởng phòng Đầu tư Công ty Bamboo Captial
Phó giám đốc đầu tư Công ty Chứng khoán Sacombank
 
 
 
 
ÔNG LÊ ANH VIÊN
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Chuyên môn: Kinh doanh
 
Quá trình công tác:
6/2018 - Hiện tại:
2009 - Hiện tại:
Thành viên Hội đồng quản Trị Công ty CP chứng khoán Thành Công
Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Minh Anh