|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Câu Hỏi Khách Hàng
Tôi có thể mua bán chứng khoán bằng ngoại tệ không?
Hiện tại, UBCCKNN chưa có quy định cho khách hàng trong nước được giao dịch mua bán chứng khoán bằng ngoại tệ.