|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Kinh Doanh CK

Môi giới chứng khoán

Là một trong những công ty chứng khoán mới thành lập ở Việt Nam, chúng tôi đã ý thức rất rõ về chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định cho sự thành công của công ty.

Với phương châm luôn cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nhằm đem đến sự hài lòng và hiệu quả đầu tư tốt nhất cho khách hàng, đội ngũ nhân viên môi giới TCSC đã được xây dựng, đào tạo một cách chuyên sâu về kỹ năng làm việc và đạo đức nghề nghiệp. Bộ phận môi giới được chia thành 3 nhóm chính: nhóm phục vụ khách hàng cá nhân trong nước, nhóm phục vụ khách hàng tổ chức trong nước, nhóm phục vụ khách hàng cá nhân nước ngoài. Sự chuyên môn hóa này giúp TCSC có thể thiết kế sản phẩm và dịch vụ phù hợp theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Dịch vụ:

Chúng tôi cung cấp một chuỗi các dịch vụ gồm:

 • Lập tài khoản giao dịch cho khách hàng
 • Nhận và thực thi lệnh mua / bán từ khách hàng
 • Mua bán và cầm cố chứng khoán
 • Lưu ký và đặt cọc
 • Tư vấn đầu tư
 • Môi giới chứng khoán OTC
 • Đại lý đấu giá chứng khoán
 • Tài khoản bảo chứng
 • Chứng khoán được bảo đảm
 • Môi giới những giao dịch số lượng lớn

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp những dịch vụ:

 • Thông báo đến khách hàng kết quả giao dịch bằng thư điện tử hoặc điện thoại sau mỗi phiên giao dịch.
 • Cập nhật thông tin thị trường cho khách hàng bằng bản tin ngày, bản tin tuần và những báo cáo phân tích của công ty.
 • Tư vấn chiến lược đầu tư cho khách hàng thông qua những phân tích về tình hình kinh tế tổng quan, ngành, công ty…

Biểu phí dịch vụ

(Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2015)
 STT DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1 Mở tài khoản giao dịch Miễn phí
2 Số dư tiền gửi để duy trì tài khoản giao dịch Không yêu cầu
3 Giao dịch Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ Theo tổng giá trị giao dịch trong ngày
  Tổng giá trị giao dịch ≤ 300 triệu VNĐ/ngày
0.25%
  Tổng giá trị giao dịch > 300 triệu VNĐ và ≤ 700 triệu VNĐ/ngày 0.20%
  Tổng giá trị giao dịch > 700 triệu VNĐ/ngày
Hoặc giao dịch qua Website (TC Trade Pro)
0.15%
4 Giao dịch trái phiếu 0.08%
5 Lưu ký chứng khoán Miễn phí
6 Phí ứng trước tiền bán (Min 30.000đ/lần ứng) 13.14%/năm
7  Phí chuyển nhượng cổ phần TCSC 0.1% * Tổng giá trị chuyển nhượng
8 Lãi suất chậm thanh toán 19.14%/năm
9
Lãi suất tiền ký quỹ không kỳ hạn
0.30%/năm
Ghi chú:
 1. Phí giao dịch được tính trên cơ sở tổng giá trị giao dịch của một nhà đầu tư trong một ngày giao dịch (bao gồm cả giao dịch mua và giao dịch bán chứng khoán).
 2. Giao dịch được áp dụng cho cả phương thức giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận.
 3. TCSC bảo lưu quyền thay đổi các giá trị trên mà không cần phải thông báo trước cho khách hàng.
 

Lãi suất vay giao dịch ký quỹ

(Áp dụng kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2018)
 MỨC TỶ LỆ VÒNG QUAY GIAO DỊCH (TTR) LÃI SUẤT
1 TTR >= 2 13.14%
2 1.5 <= TTR < 2 14.64%
3 0.5 <= TTR < 1.5 16.14%
4 TTR < 0.5 17.64%

Ghi chú:

 1. Tỉ lệ vòng quay giao dịch (TTR) BẰNG Tổng giá trị giao dịch của 03 tháng liền kề trước đó CHIA Tổng dư nợ tại ngày cuối tháng.
 2. Lãi suất vay ký quỹ đối với các tài khoản được mở dưới 03 tháng được áp dụng ở mức thấp nhất (13.14%/năm). Lãi suất theo TTR chỉ áp dụng từ tháng thứ 4 trở đi. (Ví dụ: Tài khoản mở ngày 01/04/2018, thì sẽ bắt đầu áp dụng biểu lãi suất theo TTR từ kỳ tính tháng 7/2018).
 3. Vào ngày đầu mỗi tháng, TCSC sẽ tính toán TTR trên tài khoản của khách hàng để xác định lãi suất vay ký quỹ sẽ được áp dụng cho tháng tiếp theo.
 4. TCSC bảo lưu quyền thay đổi các giá trị trên mà không cần phải thông báo trước cho khách hàng.
 
Phí gia hạn khoản vay: 0.3% Giá trị nợ gia hạn


Danh sách cổ phiếu giao dịch ký quỹ
(Áp dụng kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2018)


Thời hạn vay giao dịch ký quỹ
 • Thời hạn các khoản vay giao dịch ký quỹ không quá 03 tháng tính từ ngày thực hiện giải ngân khoản vay.
 • Khoản vay có thể được gia hạn nhưng không quá 03 tháng.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì và phương thức thực hiện lệnh gọi bổ sung
(Áp dụng kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2018)

 • Tỷ lệ cảnh báo là 40%
 • Tỷ lệ xử lý là 35%.
 • Khi tài khoản chạm ngưỡng cảnh báo và xử lý thì TCSC sẽ gửi thông báo đến khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn việc gọi điện thoại, email, SMS, .... Khách hàng có nghĩa vụ nộp bổ sung tiền hay bán chứng khoán trong tài khoản để đưa tài khoản về trạng thái an toàn.