|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Đội ngũ marketing
Mỗi nhân viên marketing của phòng SBD thuộc Công ty Chứng khoán Thành Công cam kết phục vụ khách hàng môi giới với tiêu chuẩn cao, tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam cũng như tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi phục vụ một cách chuyên nghiệp và được tập huấn tốt để hỗ trợ khách hàng trong việc ra quyết định đầu tư khôn ngoan.

Chúng tôi cài đặt tất cả thiết bị IT và công nghệ viễn thông để gia tăng mức độ bảo mật và thuận tiện cho khách hàng.

Khách hàng của Công ty Chứng khoán Thành Công có thể tìm thấy sự dễ dàng trong giao dịch chứng khoán Việt Nam thông qua các hình thức sau:

  • Phiếu lệnh
  • Điện thoại
  • Email
  • Qua Internet hoặc Website https://etrade.tcsc.vn
  • Qua cổng giao dịch Bloomberg

Nhân viên marketing của chúng tôi sẵn sàng phục vụ khách hàng tại các văn phòng của công ty hoặc bất kỳ địa điểm nào thuận tiện cho khách hàng. Vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 08. 38159072.  
Thứ 7 hàng tuần, chúng tôi tổ chức hội thảo miễn phí cho tất cả khách hàng.  Hội thảo được tổ chức cho những khách hàng có thích thú về giao dịch chứng khoán. Chúng tôi cũng bố trí cuộc gặp mặt cho những khách hàng thích thú tại bất kỳ địa điểm nào.
Với phương châm kinh doanh “Khách hàng là thượng đế”, nhân viên marketing Công ty Chứng khoán Thành Công tiếp tục nỗ lực nhằm đem lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất với mục tiêu duy nhất trong suy nghĩ là: mang lại lợi ích và tự hào cho khách hàng.